НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

27.04.2016 19:29

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Гуменюк Дмитро Володимирович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету


На шляху становлення та розвитку України як європейської, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави актуальною проблемою, а, відтак, і завданням є реформування органів внутрішніх справ. 

У зв’язку з масовою недовірою українського суспільства до органів внутрішніх справ, що склалася за роки незалежності нашої країни та більш загострено – за останні кілька років, законодавцем було запропоновано ряд законопроектів, спрямованих на реформування правового інституту [1, с. 24] Так, 7 листопада 2015 року набули чинності Закон України «Про Національну поліцію» [3] і Положення про Національну поліцію, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 28 жовтня 2015 року [4]. Це стало новою сторінкою в історії України, але, разом із тим, перед країною постав цілий ряд нових проблем. Адже функціонування новоствореної Національної поліції в Україні передбачає велику кількість питань стосовно законодавчого та нормативного регулювання цього процесу. 

Закон України «Про Національну поліцію» основними завданнями поліції визначає забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [3]. 

Для демократичних країн, якою є Україна, характерною ознакою демократії є децентралізація поліції, тобто поряд з національною поліцією існує структура місцевої поліції, створеної органами місцевого самоврядування відповідних територіальних одиниць, що функціонує в межах визначених законом повноважень. Доцільність її існування обґрунтовується не лише традиціями організації влади в окремих країнах, а й необхідністю децентралізації  в галузі охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, захисту прав людини і громадянина. Формою такої децентралізації є муніципальні поліцейські формування, які існують в більшості розвинених країн. Підходи до їх формування, структури та завдань різні, проте є і спільні ознаки [2, с. 13]. Зокрема, практично всюди муніципальна поліція включає в себе «зовнішню службу» – поліцію, яка займається патрулюванням і до складу якої можуть входити бригади кінної поліції та групи співробітників із службово-розшуковими собаками. Є в цій системі й дорожньо-транспортні відділи, відповідальні за організацію дорожнього руху та розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також адміністративні відділи, що забезпечують реалізацію на місцевому рівні законодавства про видачу ліцензій, підприємництво, тощо. [2, с. 14].

Будь-яка реформа в державних органах та й загалом в у системі влади завжди потребує значного вкладання коштів. Враховуючи, що рівень внутрішнього валового продукту в країні не сягає значних висот, владі необхідно чітко визначити ті сфери державного управління, за рахунок яких відбуватимуться подальші реформи національної поліції. Виходячи із реалій сьогодення можна констатувати, що сьогодні реформація в Міністерстві внутрішніх справ України відбувається шляхом звільнення працівників міліції та прийняттям на роботу вже співробітників поліції. Однак, не варто забувати про Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інший осіб» [5], в якому зазначено, що працівники міліції при звільненні з органів внутрішніх справ мають право на одноразову грошову допомогу, розмір якої складає 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби. Таким чином, у разі масового звільнення всіх працівників міліції зі служби, розмір грошової допомоги перевищить визначений Бюджетом кошторис. Тому процедура переатестації працівників міліції, швидше всього, буде проходити шляхом переведення на поліцейські посади в порядку переміщення по службі. Зміни нормативної бази, що мають відбуватися зі змінами в структурі Міністерства внутрішніх справ України, повинні супроводжуватись великою кількістю змін до нормативних документів країни. Відповідно, окрім змін, що мають місце в Законі України «Про національну поліцію», вкрай важливо прийняти закон про внесення змін до величезної кількості підзаконних нормативно-правових актів з метою уникнення законодавчих колізій та прогалин [2, с. 15].

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що основними проблемами функціонування національної поліції України є чітке законодавче врегулювання усіх сфер життєдіяльності суспільства, що пов’язані з діяльністю органів правопорядку; конкретна визначеність з функціями та завданнями кожного підрозділу або служби в органах Національної поліції; визначення джерела фінансового забезпечення реформ; поступовість реформування задля надання можливості працівникам міліції перебудувати свій професійний світогляд та усім іншим прилаштуватися до змін [2, с. 15].
Література:

1. Васюк М.М., Іванцов В.О. Актуальні проблеми становлення національної поліції України / М.М. Васюк, В.О. Іванцов // Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів та студентів «Національна поліція України: проблеми становлення та стратегія розвитку». – Харків. – 2015. – С. 24 – 26.

2. Білоус А.С., Чапала О.Ю. Проблеми функціонування національної поліції України у реаліях сьогодення / А.С. Білоус, О.Ю. Чапала // Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів та студентів «Національна поліція України: проблеми становлення та стратегія розвитку».-Харків.-2015.-С. 12 –15.

3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015р. №58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №40-41. – ст.. 379.

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №877 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248607704

5. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http:// zakon3.rada.gov.ua


_______________________


Науковий керівник: Береза Надія Вікторівна, старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота