СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

07.02.2018 11:50

[Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини]

Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж, Уманський національний університет садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж, Уманський національний університет садівництва


Еволюція світового господарства досягла в своєму розвитку тієї  стадії, коли системи суспільного відтворення різних країні держав за допомогою міжнародного поділу праці та міжнародних економічних відносин перетворюються в єдиний глобальний геоекономічний простір, в якому провідну роль в даний час грає процес глобалізації. Саме він виступає вирішальним фактором в загальній консолідації економічних, фінансових, політичних, соціально-культурних, науково-технічних і  екологічних елементів національних господарств. При цьому ступінь участі одних країн в процесі глобалізації світового господарства різко відрізняється від інших, що сприяє формуванню кардинальних відмінностей у соціально-економічному розвитку національних економік. [1]

Постійний розвиток, як процесів глобалізації так і самих національних економік, призводить до виникнення нових проявів впливу глобалізації на світову та національну економіки. Більше того сучасні прояви глобалізації можуть мати спільні риси з проявами глобалізації у більш ранній період, що дає можливість більш повно визначити тенденцію та природу даного процесу.

До позитивних наслідків процесу глобалізації можна віднести:

1. Поглиблення спеціалізації і міжнародного поділу праці, а також розширення виробничої кооперації ;

2. Економія на масштабах виробництва, скорочення витрат, що створюють умови для зниження цін;

3. Виграш від вільної торгівлі на взаємовигідній основі;

4. Зростання конкуренції, що стимулює подальший розвиток нових технологій;

5. Загострення міжнародної конкуренції, формування нових конкурентних сфер з жорстокішим суперництвом на традиційних ринках, яке стає не під силу окремій державі або корпорації;

6. Підвищення продуктивності праці внаслідок  раціоналізації виробництва на глобальному рівні та поширення передових технологій;

7. Мобілізація значних обсягів фінансових ресурсів, оскільки інвестори можуть використовувати більш широкий фінансовий інструментарій на  значно більшій кількості ринків;

8. Формування основи для вирішення глобальних проблем людства, в першу чергу економічних, що обумовлено об’єднанням зусиль світової спільноти, консолідацією ресурсів, координацією дій у різних сферах. [2]

Теперішні регалії вимагають від України також більш широкої та глибокої взаємодії з іноземними партнерами, насамперед в економічному напрямі. [3]

Таким чином глобалізація є невід’ємною частиною життєдіяльності кожної сучасної держави в світі. Глобалізація в подальшому буде набирати ще більших обертів і тому кожній державі потрібно шукати можливості для використання переваг та вирішення проблем які виникають унаслідок глобалізації світової економіки та суспільного життя. Тому Україні потрібно постійно шукати нові джерела економічного розвитку, як на внутрішньому рівні, такі у рамках глобального економічного простору.

Література

1. Козак Ю.Г. Світова економіка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 328с.

2. Королев И.С. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. — М.: Юристъ, 2003. — 604с.

3. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pіdru сhnіkі.ws/1502111940011/ pоlіtеkоnоmіyа/sutnіst_оznаkі_rіvnі_glоbаlіzаtsіyі_еkоnоmіkCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота