СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

01.03.2018 09:20

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Однією з найважливіших умов функціонування ринкової економіки в будь-якій державі є забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, зокрема, створення ефективної системи регулювання діяльності бізнесу. Проведемо дослідження основних статистичних даних, що відображають стан вітчизняного підприємництва.

На рис. 1 показана динаміка кількості суб’єктів господарської діяльності в Україні у 2012-2016 рр. Рисунок 1.  Кількість  суб’єктів господарської діяльності в Україні (за даними [1])


Як видно з даних цього рисунку, протягом 2012-2015 рр. у нашій країні спостерігалася позитивна динаміка досліджуваного показника, у той час як дані 2016 року засвідчили негативну тенденцію до спаду чисельності  суб’єктів підприємництва. Станом на кінець цього року в Україні загальна кількість суб’єктів господарювання (без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) складала 1865530 одиниць. З них підприємства складали 306369 од., або 1,6%, а фізичні особи-підприємці – 1559161 од., або 98,4%. 

Із загальної кількості підприємств в Україні чисельність великих підприємств складала 383 од., що на 40 одиниць менше за рівень даного показника у попередньому році. Значення кількості середніх підприємств у 2016 р. було рівним 14832 од., що на 371 од. нижче рівня 2015 р., а малих – 291154 од., причому спад значення цього показника порівняно з попереднім роком становив  36660 од. Що стосується кількості фізичних осіб-підприємців, то їх чисельність у 2016 році порівняно з попереднім періодом скоротилася на 71717 од. Отже, наведені дані свідчать про суттєве зменшення як кількості підприємств різних видів, так і фізичних осіб, зайнятих у сфері підприємницької діяльності, що є наслідком несприятливих умов для розвитку бізнесу в Україні (податковий тягар, бюрократія, корупція, нестабільність економіки, високі ставки відсотків по кредитах, відсутність політичної стабільності тощо). Структура кількості підприємств в Україні у 2016 р. наведена на рис. 2.

Рисунок 2. Структура кількості підприємств в Україні у 2016 р.


Отже, станом на 2016 рік в Україні частка великих підприємств становила 0,13%, середніх – 4,84%, а малих – 95,03%. 


Література:


1. Офіційний сайт Державної служби статистики України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота