4. Педагогічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

4. Педагогічні науки

28.07.2022 10:10

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ»

[4. Педагогічні науки]

Автор: Кадашевич Крістіна Олександрівна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Пісоцька Марина Еміліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

29.07.2022 13:02

ІНТЕГРОВАНЕ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВІ ПІДХОДИ В ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Сергеєва Валентина Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

13.07.2022 20:33

ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ LEARNINGAPPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Стеценко Олена Олексіївна, викладач економічних дисциплін, ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

26 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 28

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024