МЕРЕЖІ ПЕТРІ – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

МЕРЕЖІ ПЕТРІ – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

15.03.2017 22:41

[Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці]

Автор: Іллічева Людмила Максимівна, кандидат фізико-математичних наук, Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного; Федоров А. В., студент гр. ПІ-1320, Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного


Мережі Петрі - математичний апарат для моделювання динамічних дискретних систем. Вперше описані Карлом Петрі в 1962 року. Мережа Петрі є двочастковий орієнтований граф, що з вершин двох типів - позицій, і переходів, з’єднаний між собою дугами, вершини одного типу неможливо з’єднати між собою. У позиціях можуть розміщуватися мітки (маркери), здатні переміщатися через мережу. [1,2]

Розвиток теорії мереж Петрі проводилося за двома напрямами. Формальна теорія мереж Петрі займається розробкою основних засобів, методів і понять, необхідних для застосування мереж Петрі. Прикладна теорія мереж Петрі пов'язана із їх застосуванням до моделювання систем та аналізу. Розроблена система імітаційного моделювання мереж Петрі в трирівневій архітектурі клієнт-сервер. В основу системи покладений об'єктно-орієнтоване опис мереж Петрі в UML-нотації (Unified Modeling Language). Система реалізована за допомогою CASE-технології DoomXL. Застосування сучасної промислової СУБД Informix US у серверній частини системи дозволяє: зберігати великі масиви даних по структурі мереж Петрі; здійснювати моделювання динаміки мереж Петрі за допомогою механізму транзакцій, що забезпечує високу надійність системи.

Безперечна перевага мереж Петрі є математично точний опис моделі. Це дає змогу провадити науковий аналіз за допомогою сучасної обчислювальної техніки (також із параллельною архітектурою) [2]

Моделювання в мережах Петрі здійснюється на подієвому рівні. Визначаються, які дії відбуваються в системі, які стани передували цим діям і в яких станах опиниться система після виконання дії. Виконання подієвої моделі в мережах Петрі описує поведінку системи. Аналіз результатів виконання дозволяє зробити висновок, в яких станах перебувала або які стани недосяжні для неї. Такий аналіз не дає числових характеристик, що визначають стан системи. Мережеве планування, як один із різновидів мереж Петрі, - метод управління, заснований на використанні математичного апарату теорії графів і системного підходу для відображення та алгоритмізації комплексів взаємопов'язаних робіт. Найбільш відомі і практично одночасно і незалежно розроблені метод критичного шляху - МКП і метод оцінки та перегляду планів - PERT.[3] Ці підходи застосовуються для оптимізації планування та управління складними розгалуженими комплексами робіт, що вимагають участі великої кількості виконавців і витрат обмежених ресурсів. Основна мета мережевого планування - скорочення до мінімуму тривалості проекту. Використання методів мережевого планування сприяє скороченню термінів створення нових об'єктів на 15-20%, забезпечення раціонального використання трудових ресурсів і техніки.
Література:

1. Виртуальная лаборатория математического моделирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mathmod.narod.ru/

2. В.Г.Потемкин "Введение в Matlab" (v 5.3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/ml/book1/matlab/index_book/index_book11.php

3. Моделирование недетерминированных процессов с двоичной логикой ограниченными TS-сетями петри [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.miracle.ru/pub/512/512.htmCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота