ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

16.12.2019 17:47

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Собко Владислав Олександрович, магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет; Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет


Загальне державне управління здійснюється державними органами загальної і спеціальної компетенції і має територіальний (регіональний) характер. Воно поширюється на всі землі в межах визначеної території (України в цілому, області, адміністративні райони, міста) незалежно від категорії земель і суб’єктів права на земельну ділянку.

У Земельному кодексі України, зокрема статті 5 зазначено, що держави не втручається у здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, окрім тих випадків, які передбачені законодавством. Іншими словами замість посилення контролю і регулювання в сфері земельних відносин та дотримання вимог законодавства всіма суб’єктами держава усувається від цього процесу [1].

Із світового досвіду відомо, що роль держави полягає у наданні інституційної і технічної підтримки функціонуванню земельного ринку. Основною її складовою є правові гарантії, або наявність механізму примушування до виконання договірних зобов’язань.

За сучасної концепції реформування земельних відносин у найближчій перспективі не можна розраховувати на продуктивне використання землі: постійно відбуватиметься гостра боротьба за власність на землю через різноманітні псевдоринкові спекулятивні механізми. 

Під державним регулюванням земельних відносин розуміється запровадження системи економічних і юридичних санкцій за погіршення якості, порушення або знищення ґрунтового покриву. Штрафи треба стягати з доходу землекористувачів, а їхні розміри визначати в залежно від площі пошкодженої ділянки на рівні розміру завданої еколого-економічної шкоди та нормативних витрат на ґрунтовідновлення.

Регулюванню земельних відносин сприяє, зокрема, введення в дію автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Система дає змогу забезпечити своєчасне надходження у повному обсязі платежів за землю, виконання широкомасштабних робіт із землеустрою, моніторингу земель та державного контролю за використанням і охороною земель, упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови, планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі. 

Найвідчутніше державне втручання в права розпоряджання земельною власністю виявляється в разі визначення порядку продажу-купівлі та оренди земельних ділянок, а також їхнього успадкування [2].

Система управління земельними ресурсами потребує втілення трансформаційних процесів на усіх рівнях щодо подальшого врегулювання системи землекористування в умовах ринку; формування єдиної політики системи державного регулювання земельних та майнових правовідносин; забезпечення формування повноцінного нормативно-правового забезпечення; забезпечення стабільного, ефективного та збалансованого розвитку усіх об’єктів землевласності та землекористування.

Література:

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ: [зі змінами та доповненнями станом на 29.08.2012 р.) // Кодекси України, 2012. – № 9. – С. 3-142.

2. Бойко Л.М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Економіка АПК. 2011. – № 11. – С. 15-19.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота