ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

03.02.2020 16:28

[Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини]

Автор: Буй Фионг Лінь, студентка 4 курсу бакалаврату, Одеський національний економічний університет; Уханова Інна Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Одеський національний економічний університет


Останнім часом експортна діяльність стає все більш значущою частиною зовнішньоторговельної діяльності держави в цілому та загальної фінансово-господарської діяльності підприємств. Однак досягти поставлених при здійсненні експортної діяльності цілей можливо лише у випадку, якщо врахувати особливості та чинники проведення такої діяльності (Рис. 1).

На діяльність підприємства на зовнішніх ринках, у тому числі на проведення експортної діяльності, вказує вплив чисельність зовнішніх макроекономічних чинників:

- попит і пропозиція на світовому ринку є основними факторами: чим вище попит на продукцію, тим більше зацікавлені в розвитку експорту. До зниження експорту призводить надлишкова пропозиція на зовнішніх ринках;

- висока світова ціна призводить до збільшення експорту. Розвитку експортної діяльності сприяє зростання курсу іноземної валюти, і навпаки, його зниження призводить до скорочення обсягів експорту; 

- за допомогою зовнішньоторговельної політики в галузі експорту держава створює експортерам умови, що сприяють просуванню і реалізації їх продукції та підвищенню конкурентоспроможності на світовому ринку. Держава регулює обсяги експортної торгівлі, збільшуючи або зменшуючи експортні мита [1, с. 112].

Макроекономічні чинники, що впливають на експортну діяльність підприємства можна охарактеризувати так:

- до економічних факторів належать попит і пропозиція на світовому ринку; співвідношення світових і внутрішніх цін; курси валют; зовнішньоторговельна і внутрішня макроекономічна політика. Грошово-кредитна політика держави здатна вплинути на експорт тільки в умовах плаваючого валютного курсу. Зниження курсу національної валюти призводить до зростання експорту і навпаки;

- податково-бюджетна політика держави також ефективна при плаваючому валютному курсі. При стимулюючої фіскальної політики курс національної валюти зростає, а експорт знижується;

- до політичних факторів належать політична інтеграція і характер політичних зв'язків. Створення преференційних режимів для підприємств стимулює зовнішню торгівлю;

- під соціальними факторами розуміється рівень розвитку соціального обслуговування, ступінь розвитку соціальної інфраструктури, рівень доходів населення тощо;

- територіально-географічні чинники полягають в нерівномірності розподілу сировини і трудових ресурсів. Країна буде спеціалізуватися на виробництві тих експортних товарів, для виготовлення яких є надлишкові фактори виробництва;

- спільна наукова, технічна діяльність, міжнародний обмін досвідом та інформацією, науково-технічними досягненнями створюють передумови розвитку експортної діяльності та інтеграції в світову торгівлю;

- останнім часом все більшого значення набувають екологічні фактори. Виробництво екологічної продукції дає конкурентні переваги підприємству, створюючи передумови розширення експортної діяльності [2, с. 82-83].

Важливою є класифікація чинників експортної діяльності за ступенями контролю над ними: ендогенні - пов'язані із діяльністю фірми, її зовнішньоекономічною, маркетинговою стратегією, характеристиками менеджменту та екзогенні - включаються характеристики політичного, географічного, природно-кліматичного середовища, внутрішнього та експортного ринків (Рис. 2).
Важливими з точки зору забезпечення економічної безпеки підприємства є питання стійкості експортного потенціалу та експортної діяльності до негативного впливу екзогенних факторів. У зв'язку з питаннями стійкості доцільно розділяти фактори, які можуть бути прогнозовані досить добре, і фактори, які прогнозуються погано. 

Література:

1. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: монографія. — К.: КНТЕУ, 2007 – 431 с.

2. Непомнящий Е.Г. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2012. – 176 с.

3. Долгих Р.Н. Формирование и реализация экспортной стратегии предприятий электротехнической промышленности: автореф. дис. канд. экон. наук. – Самара, 2008. – 38с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота