ЗВІТНІСТЬ З ПДВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У 2015 Р. - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЗВІТНІСТЬ З ПДВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У 2015 Р.

15.07.2015 12:03

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Сліпченко Ганна Миколаївна, аспірант кафедри обліку Національна академія статистики, обліку і аудиту, Україна, м. Київ


УДК 657

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Правильність складання звітності з податку на додану вартість (ПДВ) і надалі залишається найскладнішою ділянкою податкового обліку. Практика свідчить, що при формуванні звітності з ПДВ виникає багато питань та суперечностей щодо застосування податкових норм, визнання податкового кредиту,врахування залишків  від’ємного значення з ПДВ попередніх періодів. Тому дослідження проблем формування звітності є актуальним і своєчасним, як з теоретичної так і з практичної позиції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Питаннями, що пов’язані з обліком і звітністю з ПДВ  висвітлено у працях Ф.Бутинця, М.Коцупатрого, В.Сопко та інших. Проте окремі аспекти формування звітності з ПДВ все ще залишаються дискусійними, враховуючи постійні зміни законодавстві, що обумовлює актуальність проблеми і необхідність подальших досліджень.

МЕТОЮ доповіді є розгляд проблемних питань формування звітності з ПДВ  та розроблення пропозицій по їх вирішенню.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Податок на додану вартість –непрямий податок, який нараховується і сплачується згідно Податкового кодексу України (ПКУ)[1]. 28 грудня 2014 року до ПКУ[1] були внесені  кардинальні зміни щодо адміністрування ПДВ. 

Так з 1 січня 2015р в Україні запроваджується система  електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА), якою передбачено-ведення єдиного електронного реєстру податкових накладних(ЄПРН);відкриття електронних рахунків платникам податків в СЕА;подання податкової звітності з ПДВ та податкових накладних виключно в електронній формі.

Зміни в адмініструванні ПДВ торкнулися не лише форми подання декларації (виключно в електронному вигляді) ,а й складу та порядку формування її показників. Так складання  звітності з ПДВ в умовах СЕА  регламентується Порядком №966 від 23.09.2014 року[2] , починаючи з декларації за лютий 2015 року,а декларація з ПДВ за січень 2015 року заповнюється  згідно «Порядку заповнення і подання звітності з податку на додану вартість» №678 від 13.11.2013року. Основною проблемою у формування показників декларації з ПДВ за лютий 2015 року –є врахування залишків від’ємного значення попередніх періодів станом на 1.02.2015р.

Так деякі  платники за підсумками січня 2015 року у розділі III «Розрахунки за звітний період» задекларували  від’ємне значення. 

Порядок обліку залишків від’ємного значення станом  на 01.02.15р встановлений п.33 підрозділу XX ПКУ[1]. Для обліку таких залишків в податковій звітності з ПДВ за лютий 2015 року призначений додаток №2 і розділ IV «Погашення залишків сум від’ємного значення звітних(податкових)періодів до 01.02.2015 року».  Згідно з п.33 ПКУ[1] платник податків приймає самостійно рішення щодо врахування залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015року:1) або збільшити на суму залишків показник формули , в межах якої можна зареєструвати податкову накладну в ЄРПН з одночасним збільшенням суми податкового кредиту в декларації за звітний період ,в якому відбулося таке збільшення;2)або заявити бюджетне відшкодування у порядку ,який діяв до 01.02.2015 року.

Рішення про врахування від’ємного значення попередніх періодів станом на 01.02.15р у показниках реєстраційної формули платник повинен оформити заявою у складі податкової декларації, у додатку Д2.  Так врахувати таке від’ємне значення та збільшити податковий кредит можна у періоді оформлення заяви у Д2(подання звітної декларації за лютий 2015 року)- а це березень 2015 року. Отже за нормами  ПКУ[1]  і порядком №966[2]  платники не можуть врахувати таке від’ємне значення у декларації за лютий 2015 року, тому виникає ризик завищення сум ПДВ, які підлягає сплаті до бюджету.  

Для вирішення цієї проблеми  06.03.2015р ДФСУ був виданий лист №7796/7/99-99-19-03-02-17[3]”Декларація з ПДВ за лютий 2015р”, за яким платникам податку було запропоновано у разі наявності сум від’ємного значення станом на 01.02.2015 року:

1. задекларувати у  рядку 20.1 декларації за лютий 2015 року суму від’ємного значення , що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного(податкового кредиту) (ряд.18).Вказана сума не обліковується у Д2 і не може бути  врахована у збільшення реєстраційної суми з ПДВ.

2. Решта непогашених залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015 року в розділі III декларації не відображається ,а враховуються у розділі VI “Погашення залишків сум від’ємного значення звітних періодів до 01.02.2015 року та у Д2.

З’ясуємо як враховується залишок від’ємного значення  з ПДВ на 01.02.2015р на прикладі ТОВ «Б-У» у декларації за лютий 2015р. В обліку ТОВ «Б-У» на прикладі умовних показників:

1)Залишок від’ємного значення у сумі 1006907грн.(утворилося у січні 2015).

2) за декларацією у лютому 2015 році отримано суму до сплати 333388 грн.

Отже в  декларації з ПДВ за лютий 2015 року ТОВ «Б-У» згідно рекомендацій ДФСУ [3] буде відображено(по рядках):

III.Розрахунки за звітний період -

18(позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання (ПЗ)та сумою податкового кредиту(ПК) звітного періоду-333388,00грн.

20(від’ємне значення , що включається до складу ПК поточного звітного періоду)- 333388,00грн.

20.1(значення рядка 24 декларації попереднього звітного періоду)-333388,00грн

IV.Погашення залишків сум від’ємного значення звітних періодів до 01.02.15р -

26(Сума залишку від’ємного значення  попередніх звітних періодів на початок звітного періоду)-673519,00грн

31(Сума залишку від’ємного значення  попередніх звітних періодів на кінець звітного періоду)-673519,00грн

Отже за декларацією за лютий 2015р ТОВ «Б-У» не сплачував в бюджет суму 333388 грн, а від’ємне значення станом на 01.02.15р було зараховано у ПК лютого 2015р у сумі 333388 грн, а решта залишків від’ємного значення  у сумі  673519грн була врахована в додатку Д2 та  в заяві на збільшення реєстраційної суми у СЕА та ПК березня 2015р. 

ВИСНОВКИ. Таким чином було розглянуте проблемне питання  врахування залишків від’ємного значення  станом на 01.02.15 року у декларації за лютий 2015р.Однак питання порушені в доповіді потребують внесення змін, уточнень  до нормативних документів, тому що формування звітності за рекомендаціями ДФСУ згідно листа № №7796/7/99-99-19-03-02-17 від 06.06.15р призводить до безпідставного завищення сум податкового кредиту за лютий 2015року. Необхідно доповнити п.1 Порядку складання звітності з ПДВ №966 від 23.09.14р розділу IX «Облік непогашених залишків за звітні періоди до 01.02.15р» ,щодо можливості врахування залишків від’ємного значення  станом на 01.02.2015 року у збільшення податкового кредиту з ПДВ у рядку 20.1 звітної декларації з ПДВ за лютий 2015 року. 
Література:

1.Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI  станом на 18.06.15р// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 , стор. 556, ст. 112.

2.Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014р. №966// Офіційний вісник України, 2014 р., N 86, ст. 2465

3.Лист Державної фіскальної служби України «Про податок на додану вартість» від 06.03.2015р. №7796/7/99-99-19-03-02-17 [Електронний ресурс].-Режим доступу до ресурсу: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/187831.html.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота