ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА

06.10.2015 12:56

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Дерев’янко Людмила Олексіївна, студентка, Національного університету ДПС України


Кожен суб’єкт господарювання зацікавлений у покращені ефективності своєї діяльності. Для того, щоб визначити чи рухається підприємство у правильному напрямку, чи потребує змін, існує певна система оцінюючих показників. Опиратись лише на дані бухгалтерського обліку при здійсненні аналізу господарської діяльності підприємства недостатньо. Тому існує потреба для визначення методики розрахунку окремих показників, які допоможуть безпосередньо керівнику у прийнятті правильних управлінських рішень та нададуть зовнішнім користувачам (наприклад, інвесторам) своєчасну та достовірну інформацію про фінансові результати діяльності підприємства.

Для аналізу кінцевих результатів діяльності підприємства доцільно користуватися не лише абсолютними показниками прибутку чи збитку, адже за допомогою останніх неможливо порівнювати, наприклад, ефективність діяльності різних за розміром підприємств.

Тому розраховують співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними чи вже використаними ресурсами, тобто обчислюють показники ефективності, серед яких основними є показники рентабельності, які ототожнюють з прибутковістю та дохідністю. Ці показники повніше за розмір прибутку та його абсолютних змін відображають результати діяльності підприємства, тобто вони є кориснішими під час фінансового аналізу підприємства. Ступінь прибутковості підприємства характеризує рентабельність.

Рентабельність –це якісний, відносний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

В загальному, рентабельність як показник, дає уявлення про те, на скільки ефективно працює підприємство, контролює витрати на виробництво і реалізацію продукції. У порівнянні з прибутком та його абсолютними змінами, вона краще відображає результати діяльності підприємства, тому що тут прибуток співвідноситься також з факторами, які мають на нього вплив. Це може бути корисним під час фінансового аналізу підприємства. При визначенні саме показника рентабельності прибуток (він знаходиться у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають значний вплив на його отримання. Безумовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того, що і скільки ми вкладемо, залежить величина прибутку, який нам надходить у ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат.

В залежності від того, яку інформацію бажає отримати інвестор, керівник чи інша зацікавлена особа існує різна класифікація показників рентабельності. Актуальнішим, на нашу думку, буде питання скільки прибутку приносить сумарний вкладений капітал у підприємство і чи працює він, чи не пролежує на рахунках чи у сейфі. Тому існує різна класифікація показників рентабельності та їх трактування авторами. Нормативного значення коефіцієнтів рентабельності не існує, але є загальне правило, чим вище значення коефіцієнту, тим краще. Збільшення коефіцієнту протягом звітного періоду свідчить про покращення результатів діяльності підприємства, зменшення –про погіршення. Порівняння з середньо галузевими показниками дозволяє визначити місце підприємства серед інших підприємств галузі.

Самі по собі всі показники мають не дуже велике значення, але вони можуть бути корисними, щоб порівняти:

-зміну їх у часі;

-фактичні результати з бюджетом (прогнозом);

-бізнес;

-одиниці між собою.

Існує багато підходів до визначення показників рентабельності, до об’єднання їх у різні групи. Наприклад, автори Є.В. Мних і Л.С. Селівестрова об’єднують виділяють 2 групи показників: показники рентабельності вкладеного капіталу та рентабельності продукції.

Щодо видатного вченого Є.В. Мниха, то до першої групи показників він відносить показники, які виражають відносну прибутковість всього капіталу на покриття активів підприємства, прибутковість виробничих активів діючого підприємства, прибутковість інвестицій тощо. Ці показники використовують насамперед у сфері управління капіталом.

Використовуючи методи елімінування можна розрахувати пайову участь впливу факторів у зміні рентабельності вкладеного капіталу. Автор виділяє також рентабельність виробничих активів, яка є відношенням чистого прибутку до середньої вартості основних засобів та середніх залишків матеріальних оборотних активів. Цей показник порівняно з рентабельністю власного капіталу відображає пріоритети інвестування тимчасово вільних власних коштів, або ефективного залучення капіталу.

Отже, проаналізувавши класифікації показників рентабельності у різних авторів, робимо висновок, що в загальному їх об’єднують у 3 групи – витратні, дохідні та ресурсні. На нашу думку, серед всіх охарактеризованих тут показників найбільш важливими є показник (коефіцієнт) рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу, показники рентабельності діяльності та рентабельності продукції. Всі інші показники є похідними і використовуються при потребі визначення детального фінансового стану підприємства.
Література:

1. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : [навчальний посібник] / Г. В. Савицька. –К. : Знання, 2004. –654 с.

2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. Я. Базілінська. –К. : Центр учбової літератури, 2009. –328 с.

3. Мних Є. В. Економічний аналіз : [підручник] / Є. В. Мних. –К. : Знання, 2011. –630 с.

4. Селівестрова Л. С. Фінансовий аналіз : [навчально-методичний посібник] / Л. С. Селівестрова, О. В. Скрипник; за заг. ред. С. М. Безрутченка. –К. : Центр учбової літератури, 2012. –274 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота