ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРОМІСУ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРОМІСУ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

17.11.2017 17:14

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Шило Оксана Іванівна, молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України, м. Хмельницький, Україна


Митний кодекс України дає визначення поняттю «порушення митних правил» та їх видів, визначає процесуальні дії у справі про порушення митних правил, унормовує порядок притягнення до адміністративної відповідальності за митні правопорушення та види стягнень, одночасно визначаючи як загальні засади здійснення провадження, так і його особливості. Статтею 521 Митного кодексу України встановлено право особи, у відношенні якої складено протокол про порушення митних правил, припинити справу про порушення митних правил шляхом компромісу, за відсутності в діях особи ознак злочину. Цією ж статтею визначені умови укладення мирової угоди [1]. Аналіз практики застосування компромісу у справах про порушення митних правил, відповідно до статті 521 Кодексу, свідчить, що зазначена процедура, яка є новою для митного права, поступово набуває поширення. Водночас, зважаючи на загальну кількість виявлених правопорушень, кількість укладених мирових угод виглядає мізерною, що показують статистичні дані.
Одна з основних причин такої ситуації - відсутність достатньої мотивація у особи, оскільки фінансовий тягар за вчинення правопорушення при укладенні мирової угоди є фактично таким самим як і без неї. З метою стимулювання до компромісу, доцільно, після сплати штрафу за вчинення ПМП, та/або вартості товарів, що підлягають конфіскації, передбачити можливість декларування товарів, що є предметом ПМП, у митний режим, який передбачає випуск товарів у вільний обіг (на цей час пропонується декларувати товар лише у митні режими "відмова на користь держави" та "знищення або руйнування"). Крім цього, на сьогодні залишається не врегульованим питання застосування компромісу у справах про ПМП, предметом правопорушення яких є українські товари, які експортуються з України. На цей час, з огляду на вимоги статей 175-185 Митного кодексу України, мирова угода в частині декларування товарів в митні режими "відмова на користь держави" та "знищення або руйнування" не може бути виконана у разі, якщо предметами правопорушень є українські товари (відповідно до вимог зазначених статей у згадані митні режими можуть бути поміщені лише іноземні товари). 

Таким чином, з огляду на викладене, ДФС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо накладення стягнень у справах про порушення митних правил та виконання постанов у цих справах», яким передбачено надання можливості особі, стосовно якої складено адмінпротокол, після виконання належних митних процедур задекларувати товар не тільки у митні режими «відмова на користь держави» та «знищення та руйнування», а й у митний режим, який передбачає випуск товарів у вільний обіг за умови, що ці товари незаборонені та необмежені до переміщення через митний кордон України, правопорушником внесено до державного бюджету кошти в сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу, та/або вартості товарів, транспортних засобів, що підлягають конфіскації, а також сплачено належні митні платежі. Також передбачається поширити процедуру компромісу і на товари українського походження, які експортуються з України.

Література:

1. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: кодекс [прийн. Верховною Радою України 11.07.2002 № 92-IV]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15/stru#Stru.

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014