1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

20.11.2023 17:25

ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Гармідер Лариса Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Куцинський Андрій Вадимович, аспірант кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Куцинська Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, фінансист, ТОВ ВКФ «Велта»

Відкрити тези доповіді »

23.11.2023 16:50

ПРОБЛЕМАТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ

[1. Економічні науки]

Автор: Додух Вадим Миколайович, аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

09.11.2023 13:58

ПРИЧИНИ ТА ДИНАМІКА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ МІЖ КИТАЄМ ТА США

[1. Економічні науки]

Автор: Лук’яненко Ірина Олександрівна, магістрант, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

23.11.2023 23:27

ДОСВІД СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ США У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

[1. Економічні науки]

Автор: Мазурок Олена Русланівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

14.11.2023 13:16

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ПРИЧИНИ І СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ В ВОЄННИЙ ЧАС

[1. Економічні науки]

Автор: Нечаюк Ірина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Відкрити тези доповіді »

14.11.2023 13:35

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

[1. Економічні науки]

Автор: Пронтекер Віталія Євгенівна, викладач, ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:51

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Економічні науки]

Автор: Скорук Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 10:34

ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Тесленок Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту НУ «Запорізька політехніка»; Кривоног Валерія Евгенівна, магістр гр. ФЕУ-512м НУ «Запорізька політехніка»

Відкрити тези доповіді »

20.11.2023 14:49

ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[1. Економічні науки]

Автор: Хоптяр Андрій Юрійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ткач Діана Михайлівна, студентка ІІ курсу природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ковальчук Юрій Юрійович, студент ІІ курсу природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:15

ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[1. Економічні науки]

Автор: Швець Катерина Віталіївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 19:30

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

[1. Економічні науки]

Автор: Шпак Яна Олександрівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

27 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024